Palmläsning för graviditet

Palmläsning har använts i århundraden för att berätta förmögenheter, förutsäga framtiden och ge inblick i en persons liv och personlighet. Men visste du det kiromanti kan också användas för att se om en kvinna är gravid?

I huvudsak innebär handgrepp att analysera handens linjer, form och andra egenskaper för att göra förutsägelser. När det kommer till graviditet gäller samma grundprinciper.

Genom att undersöka formen på handen, tjockleken på linjerna och storleken på handflatorna kan en handflatläsare avgöra om en kvinna är gravid. Handens form är särskilt viktig när det kommer till graviditet. Om en kvinnas händer är mjuka och fulla är detta ett tecken på att hon sannolikt kan bli gravid.

Linjerna som går från basen av tummen över handflatan och uppåt pekfingret kan indikera en kvinnas fertilitet. Om dessa linjer är tjocka och tydliga är det ett tecken på att hon sannolikt kommer att bli gravid.

Storleken på handflatorna är också viktig. Om handflatorna är större än normalt kan detta vara ett tecken på graviditet. Detta beror på att kroppen under graviditeten producerar mer hormoner, vilket kommer att reflektera över formen och storleken på handflatan och vecken inuti.

Graviditetslinjen i palmläsning

Graviditetslinjen är en viktig linje att tänka på när det kommer till handflatans läsning och graviditet. Denna linje är inte alltid närvarande, men när den är det, finns den vanligtvis på vänster hand och löper från basen av tummen och uppåt pekfingret (som kort nämnt ovan).

En tydlig, tjock linje indikerar en hög chans att bli gravid, medan en svag eller bruten linje kan indikera att kvinnan inte är gravid eller sannolikt inte kommer att bli gravid i nuvarande skede. Denna linje kan också indikera graviditetens hälsa, med en starkare linje som indikerar ett friskare barn.

Dessutom kan en graviditetslinje ge inblick i barnets kön, med en linje som böjer sig mot tummen som indikerar en flicka, och en linje som böjer sig mot pekfingret som indikerar en liten pojke.

Palmläsning & Pendelgraviditet

Även om vi redan har täckt pendeltest för bebisens kön, vi har aldrig pratat om hur det fungerar i kombination med palmläsning, så här kommer det:

  1. För att läsa en kvinnas handflata och förutsäga könet på hennes barn med hjälp av en pendel, börja med att låta kvinnan sitta eller stå med handflatorna uppåt.
  2. Håll sedan pendeln över vänster handflata, börja vid handleden och rör dig långsamt uppåt armen. Be pendeln att visa bebisens kön – om den svänger i en medurs cirkel blir det en pojke, och om den svänger i en moturs cirkel blir det en flicka. (PS: Observera att du måste kalibrera pendeln för att svara om graviditet i förväg).
  3. Alternativt kan du börja vid området precis under tummen och be pendeln visa dig könet på barnet. Återigen, en medurs cirkel indikerar en pojke och en moturs cirkel indikerar en flicka.
  4. Det är viktigt att komma ihåg att ställa samma fråga till pendeln varje gång, eftersom detta ger dig de mest exakta resultaten.