Kan Palm Reading förutsäga döden

Palmistry har en lång historia av att användas för att förutsäga framtiden. Det finns en linje på handflatan som kallas livets linje, som symboliserar en persons liv.

In handläsning, det finns inte en specifik rad som heter "dödslinjen”, så det finns inget direkt sätt att förutsäga en persons dödsålder. Vissa palmläsare tror dock att en tvärgående linje över livslinjen kan indikera personens ålder när de kunde få svårt med döden.

Detta är inte sant för alla palmläsare. Vissa tror att det inte finns någon linje för döden alls. De Mount of Jupitersägs till exempel också vara korrelerad med livslinjen, och markerar en persons fysiska ålder i olika skeden av livet. Detta är inte nödvändigtvis kopplat till när en person kommer att dö, men det kan ge oss en grov indikation på personens framtida livshändelser.

Kan palmläsning förutsäga döden

Palmläsning kan inte direkt förutsäga döden, men det kan förutsäga livet. Vissa palmläsare har dock upptäckt att när hjärtlinjen slutar med ett öppet utrymme och en X-format märke, detta tolkas som ett dödstecken. Det betyder inte att personen kommer att dö, men någon gång i livet kommer de att möta döden i någon form – Till exempel döden av ett husdjur, en gammal släkting eller en väns förälder.

Death line palm läsning

Även om det inte finns en specifik dödslinje inom palmistry, kan linjerna i handflatan användas för att upptäcka döden på något sätt. Tummen och pekfingret är två viktiga områden som behöver utvärderas. Om dessa två fingrar är nära varandra när de ses rakt ut med handen helt utsträckt, vilket betyder att de inte överlappar varandra, kommer personen förmodligen att hantera någon form av död i 40-årsåldern – observera att detta inte betyder att personen kommer att dör, men de kan komma indirekt i kontakt med döden.

Palmläsande dödens ålder

Det är omöjligt att direkt förutsäga dödsåldern med palmistry. Planeternas, stjärnornas och andra himmelska objekts rörelser i förhållande till jorden kan hjälpa oss att få en bättre förståelse av livshändelser. Dödsåldern kan inte heller förutsägas med palmläsning eftersom det finns så många saker som kan hända som kan förändra en individs livsförlopp.

Palmläsning en makes död

Som nämnts i föregående stycke kan du inte förutsäga när din make kommer att dö (eller någon annan, för den delen). Detta beror på att det finns många faktorer som avgör en persons bortgång, såsom livshändelser, genetik, ålder, miljö, olyckor, etc. Dessutom, när en ny händelse inträffar i någons liv, kommer deras palmlinjer också att förändras. Vid denna tidpunkt kommer deras framtid också att förändras, vilket innebär att varje händelse kan förändra framtida livsresultat.

Palmläsning nära döden erfarenhet

En nära döden-upplevelse kan ge dig en ny syn på livet. En person kommer att ha en ökad känsla av andlighet och närhet med sin familj och vänner. Din handstil kan börja bilda ett mönster av linjer som böjer sig uppåt och utåt. Din handflata kan också börja se ett mönster av linjer som bildar en triangel som pekar nedåt. Om detta händer kommer du att känna dig mer säker på dina förmågor inom en snar framtid. I andra situationer kan du se ett mönster av snirkliga linjer som representerar vatten: i det här fallet är traumat djupare och du kommer att behöva en längre tid för att läka från nära-döden-upplevelsen.

Palmläsning plötslig död

En handläsning kommer att förändras för någon som har upplevt en plötslig förlust av en älskad. För att klara sorgen är det viktigt att först erkänna saknaden och sedan tillåta sig själv att känna vilka känslor de än känner. Att acceptera dessa känslor kommer att hjälpa dig att hitta vägen genom den känslomässiga turbulensen som händer. Detta kan göras genom egenvård och genom att lita på andra för stöd och förståelse. Egenvård inkluderar att ta hand om sina mentala, fysiska och andliga behov. Det inkluderar också att sätta gränser för dem som inte är stöttande. Att be om hjälp från vänner och familjemedlemmar är också viktigt. Alla dessa faktorer kommer att ha en psykosomatisk effekt på din kropp: detta kan också påverka längden, formbanan för palmlinjerna.