Japansk palmläsning

I Japan, palmläsning (手相 på japanska) är ett av de mest populära sätten att förutsäga framtiden och tolka det förflutna. På japanska kiromanti, tummen tros representera sinnet och intelligensen, pekfingret tros representera hjärtat och känslorna, och långfingret anses vara kopplat till lungorna och andningen.

"Simian Line" i japansk handlättning

Simianlinjen är en linje på handflatan som går från basen av tummen till basen av lillfingret. Det är en av tre stora linjer på handflatan, och det sägs att denna linje indikerar om någon har en stark känsla av självbevarelsedrift eller inte. En egenhet med apenvecket är att det bildas genom sammansmältningen av apens veck hjärtlinje och huvudet linje tillsammans.

På japanska kallas denna linje "sarusen" (猿線), vilket bokstavligen översätts som något i stil med "apa linje", och ofta förknippas med-en-stark-känsla av självbevarande och välståndsskapande. I vissa fall är apvecket associerat med downs syndrom. [Källa]

Hur fungerar japansk palmläsning?

Det första steget i japansk palmläsning är att ta en titt på formen på din hand. Formen visar om du är det självförtroende och utgående or dra och kallas. Liksom i många andra typer av handlänkning är de viktigaste linjerna i japansk handflatläsning hjärtlinjen, huvudlinjen, ödeslinjen och livslinjen. Dessa indikerar hur någon interagerar med andra i deras personliga liv såväl som i deras yrkesliv.

Japansk handläsning består traditionellt av fem element:

  • Handens form och storlek,
  • Linjerna på handflatan,
  • Fästena och deras former,
  • Fingrarna, och
  • Högarna.

En palmläsare av den japanska traditionen kommer att titta på linjerna på din handflata för att avgöra vilken typ av person du är, vad din livsväg kan vara och vilka utmaningar du kan möta på vägen. De kommer sedan att dra sina slutsatser och ge insikter i samband med zen aspekter av den japanska traditionen.

Palmavläsningar kan också användas för att förutsäga kärlekskompatibilitet och karriärframgång, men också återansluta dig på en djupare och andlig nivå.

Sammanfattningsvis kommer den japanska palmläsningsskolan att skilja sig något från de västerländska traditionerna, men de kommer alla att syfta till att uppnå samma typer av mål och förutsägelser!