Hur man förutsäger antalet spädbarn med palmläsning

Kan palmläsning förutsäga hur många barn?

Palmläsning kan förutsäga hur många barn en person kommer att få under sin livstid. Handflatans form och livets linje beaktas för att bestämma hur många barn en person kommer att få. Dessa linjer kallas oftast "barnlinjerna", som löper på sidan av handen, precis under pinkfingret. Att läsa och räkna dessa hjälper dig att förutsäga antalet bebisar.

Hur vet man hur många barn du kommer att få genom att läsa i handflatan?

Inom handläkning finns det olika sätt att berätta hur många barn du kommer att få. Vissa läsare kanske korshänvisar livlinan med huvudlinjen och inspekterar området efter mullvadar, fisktecken eller stjärntecken. Alla dessa faktorer kan ge oss information om hur många barn någon kommer att få. Men det mest exakta sättet att avgöra hur många barn en kvinna kommer att få är genom att läsa linjerna under pinkfingret i handflatan. Enkelt uttryckt bör varje rad motsvara en annan baby.

Hur exakt är en palmläsning för att förutsäga antalet barn?

Palmläsning för spädbarn är inte alltid 100 % korrekt för att förutsäga antalet barn en kvinna kommer att få. Detta beror på att det finns många andra faktorer som kan påverka processen. Palmläsning för bebisar kan vara mer exakt om läsaren känner till andra detaljer om familjen, som föräldrarnas ålder och antalet redan födda barn.

Kan palmavläsningar förutsäga barnets kön?

Det korta svaret är ja – handflatan kan användas för att förutsäga könet på en bebis. Detta beror på att det finns många olika faktorer som kan påverka formen på din handflata. Till exempel, om du har en rund handflata så kommer du sannolikt att få en flicka medan om du har en fyrkantig handflata är det mer sannolikt att du får en pojke. Palmavläsningar kan användas för att avgöra om någon kommer att få tvillingar eller trillingar inom en snar framtid. Detta beror på att det finns vissa linjer på din hand som indikerar hur många barn som kommer att födas inom nio månader efter varandra, eller alla samtidigt.

Hur man bestämmer barnets kön genom att läsa i handflatan

Om du kämpar för att läsa en handflata för barnets kön, eller inte har erfarenheten att göra det självsäkert, kan du följa dessa enkla steg och göra det själv:

  • Börja med att hålla handflatan vänd uppåt. Handleden pekar mot botten.
  • Placera sedan fingrarna på ovansidan av handlederna och flytta dem upp till tummen.
  • Tryck försiktigt och observera: utrymmet mellan tummen och pekfingret kommer att indikera om det är en pojke eller flicka. Om det finns ett mellanrum mellan dessa två fingrar är det troligen en tjej. Om det inte finns något mellanrum mellan dessa två fingrar så är det med största sannolikhet en pojke.

När ska jag få barn?

I handflatan kan formen på en kvinnas handflata indikera när graviditet är möjlig. Om en kvinnas handflata är bred vid basen och avsmalnande upptill kan hon kanske bli gravid runt april. Om handflatan är bred upptill och avsmalnande vid basen kan detta signalera att hon kan vara gravid i oktober. Det finns några undantag och nyanser att ta hänsyn till också: till exempel kan du behöva veta hur många gånger en person har varit gravid tidigare och vad resultatet blev. Detta kan påverka den slutliga förutsägelsen. Om solen och månen är i det 12:e huset i Skorpionen, indikerar detta att kvinnan sannolikt kommer att bli gravid om tre till fyra månader.

Kan du läsa en baby palm?

Även om det är möjligt att läsa handflatan för ett barn, är det inte lika exakt som det är för en vuxen. Palmläsare kommer ofta att använda linjerna och högarna på en persons handflata för att förutsäga sin framtid, men detta är inte möjligt med spädbarn eftersom de inte har särskilt uttalade linjer eller högar just nu.

Baby palm läsning, huvud och hjärta linje ansluten betydelse

När barnets huvud och hjärta ansluts genom handflatan är det vanligtvis ett mycket bra tecken och förutsägelse för flickor. Babyhuvudet och hjärtlinjen anslutna genom sägs också indikera att individen kommer att vara mycket framgångsrik i allt de gör och ha ett lyckligt äktenskap. Det symboliserar överlag också en fostrande moderlig figur.