Psykologiska delar av dowsing

Dowsing: en gammal frussaga eller ett bona fide sätt att hitta vatten och andra värdefulla resurser? Enligt vissa källor är svaret tydligt: ​​dowsing är inget annat än en vidskeplig praxis utan grund i verkligheten. Eller är det?

Men kan det finnas något mer i det? I det här inlägget kommer vi att utforska några av de psykologiska element som gör dowsing tilltalande – och till synes framgångsrik – trots vad vissa forskare säger.

Vad är dowsing inom psykologi?

Det finns inte något sådant som en dowsinggren inom psykologin, men psykologiska återverkningar av dowsing har varit studerade omfattande: det har visat sig att de som tror på dowsing & spådom är mer benägna att gå ut och validera dess effekt i verkliga exempel.

Med andra ord, den person som övar dowsing kommer undermedvetet att initiera den ideomotoriska processen.

Psykologiskt inslag i Dowsing

Som vi delvis täckte på detta stycke om kokosnötsdowsing, den ideomotorisk effekt är ett psykologiskt fenomen där en person gör en rörelse omedvetet som svar på en mental stimulans.

Psykologisk korrelation mellan Dowsing och paranormala aktiviteter

Låt oss nu prata om några av de mer paranormala-lika aspekterna av dowsing.

Psykologi har alltid varit fascinerad av paranormal aktivitet. Till exempel har psykologer tittat på varför människor tror på spöken, om déjà vu-upplevelser faktiskt är minnen från tidigare liv och vad som kan få människor att ha upplevelser utanför kroppen.

Även om det fortfarande råder stor oenighet om orsakerna till dessa fenomen, tror vissa psykologer att de kan förklaras av normala psykologiska processer.

Till exempel har det föreslagits att déjà vu-upplevelser kan bero på ett kortvarigt avbrott i informationsflödet från sensoriska input till långtidsminne. Detta avbrott kan få personen att "fylla i luckorna" genom att skapa ett falskt minne baserat på deras förväntningar eller tidigare erfarenheter.

På liknande sätt kan Out-of-body-upplevelser förklaras som en form av dissociation, där sinnet kopplas bort från kroppen som svar på stress eller trauma. Det bör dock noteras att dessa förklaringar är långt ifrån avgörande, och mycket mer forskning krävs innan några säkra slutsatser kan dras.

På samma sätt finns det många anledningar till varför människor tror på vindkastning. Till exempel:

  • Vissa människor tror att dowsing är ett sätt att kommunicera med den andliga världen,
  • Andra tror att dowsing endast kan användas för att hitta vatten, olja eller andra mineraler (som t.ex guld-).
  • Vissa människor tror också att dowsing kan hjälpa till att diagnostisera sjukdomar eller hitta förlorade föremål.

Dowsers hävdar att dowsing är en färdighet som alla kan lära sig, och det finns många tekniker som kan användas för att förbättra din dowsingförmåga.

Sammanfattningsvis kan dowsing ha vissa psykologiska effekter som måste övervägas. Dessa effekter kan likna samma som paranormala aktiviteter, som ibland kan ha utgöra en risk för människors auror.

Om du funderar på att testa dowsing är det viktigt att vara medveten om dessa potentiella risker och vidta försiktighetsåtgärder vid behov. Vad är din erfarenhet av de psykologiska effekterna av dowsing?