yoga tantrisk

Tantrisk numerologi

I stora termer är tantra en andlig praxis som härstammar från Indien och fokuserar på att ansluta till det gudomliga genom fysiska och andliga metoder. Tantra är en praktik av självförverkligande,...

Läs mer